Tuesday, January 4, 2011

MỪNG NĂM MỚI HẾT KHỦNG HOẢNG

CHÚC MỪNG NĂM TÂN MẼO
CHÚNG TA HẾT XUI XẺO
TIỀN BẠC KHÔNG CÒN HẺO
....... KHẺO