Friday, May 13, 2011

Bán Chim thiệt dã man


Tuần rồi đi Nông Pênh. Đi bằng xe qua ngã Tân Hồng - ĐT. Lúc đi ngang qua phà Niết Lương, tỉnh Prêy Veng) thấy mấy bà bán côn trùng, rồi bán luôn chim khỏa thân. Thật ra bán chim là chuyện thường bên mình nhưng bán chim khỏa thân mới ghê.


Chim còn sống mà không còn cọng lông, máu me thấy gớm. Thật dã man

Ai muốn coi clip thì vô Youtube mà xem.