Monday, September 19, 2011

Sáng kiến

Để khỏi bị mất cắp, công nhân cho cẩu xe đạp treo tòn ten. Ăn trộm đành pó tay thôi. Hic! only in Vietnam! Sáng kiến đáng được bái phục!!