Monday, September 28, 2009

CẦU CẦN THƠ DÍNH LẠI RỒI BÀ CON ƠI!!!

HOÀNH TRÁNG CHƯA?


DÍNH LẠI NÈ


MAI MỐT MÌNH ĐI QUA CẦU NÀY, GHÉ CHỤP TẤM HÌNH


Dân ĐBSCL nhìn thấy cảnh này chắc mừng lắm nhỉ