Wednesday, February 2, 2011

30 Tết- Xuân Tân Mão (P3)

Trời! mới chiều 30 mà như vầy sao?

Chỉ có Tây là nhàn nhã


Giờ này mà trả giá gì nữa em?

Khỏi cần muaChợ hoa chiều 30. Ráng thêm chút nữa, bỏ uổng
No comments: