Wednesday, February 2, 2011

30 Tết- Xuân Tân Mão (P4)

Tới nhà tui ăn tết

Ông Địa khoái chí đón Xuân

Mâm quả đơn giản thôi


Toàn cảnh nè...


Ngoài sân có "Ngọc Trong Đá"No comments: